۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

احمدی نژاد گفت اوه اوه گه خوردند و سندش هم موجود استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر