۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

حمله افراد ناشناس به چادر پناهجویان اعتصابی آوب و ورتسبورگ


 
در روز 02.09 ، پس از نیمه شب، درحالی که دو پناهجو در چادر اعتراضی آوب و ورتسبورگ ، واقع در شهر ورتسبورگ نشسته بودند، سه نفر به چادر حمله کردند.آنها مانند همه شهروندانی که برای پرس  و جو از شرایط پناهجویان به نزدیک چادر می آیند، به چادر نزدیک شدند اما ناگهان به داخل چادر حمله کردند پناهجویان را کتک زدند.خوشبختانه جراحات وارده به پناهجویان عمیق نیست و وضع سلامتی آنها مناسب است.
این حمله در حالی اتفاق افتاد که چادر آوب، تجربه ای مشابه را پشت سر کار گذاشته است.چند هفته پیش، خودرویی به چادر آوب نزدیک شد و یک نفر از خودرو پیاده شده و به سمت چادر دوید و سپس ماده منفجره ای را به داخل چادر پرتاب کرد که خوشبختانه هیچ پناهجویی طی این حمله آسیبی ندید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر